Sunday, 24 June 2012

Tafsir Al-Quran

Surah Al-Baqarah Ayat :31-60


Bismillah
"Dengan nama Allah,Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani."


 A031
"Dan Ia telah mengajarkan Nabi Adam,akan segala nama benda-benda dan gunanya,kemudian ditunjukkannya kepada malaikat lalu Ia berfirman: "Terangkanlah kepadaKu nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar."


 A032
"Malaikat itu menjawab: "Maha suci Engkau (Ya Allah)! Kami tidak mempunyai pengetahuan selain dari apa yang Engkau ajarkan kepada kami;sesungguhnya Engkau jualah yang Maha Mengetahui,lagi Maha Bijaksana."


 A033
"Allah berfirman: "Wahai Adam! Terangkanlah nama benda-benda ini semua kepada mereka"..Maka setelah Nabi Adam menerangkan nama benda-benda itu kepada mereka,Allah berfirman: "Bukankah Aku telah katakan kepada kamu,bahawasanya Aku mengetahui segala rahsia langit dan bumi,dan Aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?."


 A034
"Dan (ingatlah) ketika kami berfirman kepada malaikat: "Tunduklah (beri hormat) kepada Nabi Adam"..Lalu mereka sekaliannya tunduk memberi hormat melainkan Iblis;ia enggan dan takbur,dan menjadilah ia dari golongan yang kafir."


 A035
"Dan kami berfirman: "Wahai Adam! Tinggallah engkau dan isterimu dalam syurga,dan makanlah dari makanannya sepuas-puasnya apa sahaja kamu berdua sukai,dan janganlah kamu hampiri pokok ini; (jika kamu menghampirinya) maka akan menjadilah kamu dari golongan orang-orang yang zalim."


 A036
"Setelah itu maka Syaitan menggelincirkan mereka berdua dari syurga itu dan menyebabkan mereka dikeluarkan dari nikmat yang mereka telah berada di dalamnya dan Kami berfirman: "Turunlah kamu! Sebahagian dari kamu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain dan bagi kamu semua disediakan tempat kediaman di bumi,serta mendapat kesenangan hingga ke suatu masa (mati)."


 A037
"Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah (kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya),lalu Allah menerima taubatnya;sesungguhnya Allah,Dialah yang Maha Pengampun (Penerima taubat),lagi Maha Mengasihani."


 A038
"Kami berfirman lagi: "Turunlah kamu semuanya dari syurga itu!Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariKu (melalui Rasul-rasul dan Kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka),maka sesiapa yang mengikuti petunjukKu itu nescaya tidak ada kebimbangan (dari sesuatu yang tidak baik) terhadap mereka,dan mereka pula tidak akan berdukacita."


 A039
"Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami,mereka itu ialah ahli neraka,mereka kekal di dalamnya."


 A040
"Wahai Bani Israil! Kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah Kuberikan kepada kamu,dan sempurnakanlah perjanjian (kamu) denganKu,supaya Aku sempurnakan perjanjianKu dengan kamu;dan kepada Akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut,(bukan kepada sesuatu yang lain)."


 A041
"Dan berimanlah kamu dengan apa yang Aku turunkan (Al-Quran) yang mengesahkan benarnya Kitab yang ada pada kamu,dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir (ingkar) akan dia;dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatKu (sebagai harga untuk) membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya;dan kepada Akulah sahaja hendaklah kamu bertaqwa."


 A042
"Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah,dan kamu sembunyikan yang benar itu pula padahal kamu semua mengetahuinya."


 A043
"Dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat,dan rukuklah kamu semua (berjemaah) bersama-sama orang-orang yang rukuk."


 A044
"Patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan sedang kamu lupa akan diri kamu sendiri; padahal kamu semua membaca Kitab Allah,tidakkah kamu berakal?"


 A045
"Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan jalan sabar dan mengerjakan sembahyang;dan sesungguhnya sembahyang itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk;"


 A046
"(Iaitu) mereka yang percaya dengan yakin bahawa mereka akan menemui Tuhan mereka,dan bahawa mereka akan kembali kepadaNya."


 A047
"Wahai Bani Israil! Kenangkanlah nikmat-nikmatKu yang Aku telah kurniakan kepada kamu,dan (ingatlah) bahawasanya Aku telah melebihkan (nenek-moyang) kamu (yang taat dahulu) atas orang-orang (yang ada pada zamannya)."


 A048
"Dan peliharalah diri kamu dari (azab sengsara) hari (akhirat),yang padanya seseorang tidak dapat melepaskan orang lain (yang berdosa) sedikitpun (dari balasan azab),dan tidak diterima syafaat daripadanya,dan tidak pula diambil daripadanya sebarang tebusan;dan mereka (yang bersalah itu) tidak akan diberi sebarang pertolongan."


 A049
"Dan (kenangkanlah) ketika Kami selamatkan kamu dari Firaun dan orang-orangnya,yang sentiasa menyeksa kamu dengan seksa yang seburuk-buruknya;mereka menyembelih anak-anak lelaki kamu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu;sedang kejadian yang demikian itu mengandungi bala bencana dan cubaan yang besar dari Tuhan kamu."


 A050
"Dan (kenangkanlah) ketika kami belahkan laut (Merah) untuk kamu lalui (kerana melarikan diri dari angkara Firaun),maka Kami selamatkan kamu dan Kami tenggelamkan Firaun bersama-sama tenteranya,sedang kamu semua menyaksikannya."


 A051
"Dan (kenangkanlah) ketika kami berjanji kepada Nabi Musa (untuk memberi Taurat kepadanya sesudah ia bersiap selama) empat puluh malam..Kemudian,setelah ia pergi,kamu menyembah (patung) anak lembu,dan kamu sebenarnya orang-orang yang zalim (terhadap diri sendiri)."


 A052
"Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahan kamu,supaya kamu bersyukur."


 A053
"Dan (kenangkanlah) ketika Kami turunkan kepada Nabi Musa kitab (Taurat) dan keterangan-keterangan (yang terkandung di dalamnya,yang membezakan antara yang benar dengan yang salah),supaya kamu mendapat petunjuk."


 A054
"Dan (kenangkanlah) ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya: "Wahai kaumku!Sesungguhnya kamu telah menganiaya diri kamu sendiri dengan sebab kamu menyembah patung anak lembu itu,maka bertaubatlah kamu kepada Allah yang menjadikan kamu;iaitu bunuhlah diri kamu..Yang demikian itu lebih baik bagi kamu di sisi Allah yang menjadikan kamu,supaya Allah menerima taubat kamu itu..Sesungguhnya Dia lah Yang Maha Pengampun (Penerima taubat),lagi Maha Mengasihani."


 A055
"Dan (kenangkanlah) ketika kamu berkata: "Wahai Musa! Kami tidak akan beriman kepadamu sehingga kami dapat melihat Allah dengan terang (dengan mata kepala kami)"..Maka kerana itu kamu disambar petir,sedang kamu semua melihatnya."


 A056
"Kemudian kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati (atau pengsan dari sambaran petir itu),supaya kamu bersyukur."


 A057
"Dan Kami telah menaungi kamu dengan awan (dari panas matahari di padang pasir) dan Kami turunkan kepada kamu "Mann" dan "Salwa",(serta Kami berfirman): "Makanlah dari makanan-makanan yang baik yang Kami telah kurniakan kepada kamu"..Dan tidaklah mereka menganiaya Kami (sebab mereka kufurkan nikmat itu),tetapi sebenarnya mereka adalah menganiaya diri sendiri."


 A058
"Dan (kenangkanlah) ketika Kami berfirman: "Masuklah kamu ke bandar ini,kemudian makanlah dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya,apa sahaja yang kamu sukai..Dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk (merendah diri);dan (mintalah ampun dengan) berkata: "Ya Allah ampunilah dosa kami".supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu,dan Kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik."


 A059
"Kemudian orang-orang yang zalim (penderhaka) itu mengubah perkataan (perintah kami) yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya;maka Kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit,dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik (menderhaka)."


 A060
"Dan (ingatlah) ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya,maka Kami berfirman: "Pukulah batu itu dengan tongkatmu",(ia pun memukulnya),lalu terpancutlah dari batu itu dua belas mata air;sesungguhnya tiap-tiap satu puak (di antara mereka) telah mengetahui tempat minumnya masing-masing.. (Dan Kami berfirman): "Makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu,dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi."

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...