Saturday, 14 July 2012

Nasihat Buat Muslimah

Bismillahirrahmanirrahim / بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم .

Assalamualaikum...

1. Jauhilah olehmu banyak bicara (yang tidak bermanfaat) dan jagalah mulutmu dari cerewet..Sesungguhnya Allah s.w.t berfirman:

"Tiada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka,kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh(manusia) memberi sedekah,atau berbuat ma'ruf,atau mengadakan perdamaian di antara manusia." (Surah An-Nisa' Ayat:114)
 
Ketahuilah bahawa di sana ada orang yang menghisab pembicaraanmu dan menghitungnya atasmu..
Allah s.w.t berfirman:

"Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk disebelah kiri..Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada didekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir."
(Surah Qoof Ayat:17-18)

Ringkaslah pembicaranmu,dan bicaralah sebatas maksud dan tujuanmu..

2. Bacalah Al-Quran Al-Kareem,dan berusahalah agar ia menjadi wirid harianmu,juga berusahalah untuk menghafalkannya sesuai dengan kemampuanmu,agar engkau memperoleh pahala yang besar kelak di hari akhirat..

Diriwayatkan dari Abdullah Bin Amir Radhiyallahu 'Anhu,dari Nabi Muhammad s.a.w baginda bersabda:


"Kelak (di hari kiamat) akan dikatakan kepada pembaca Al-Quran,bacalah,pelan-pelanlah dan tartilah (dalam membacanya) sebagaimana kamu mentartilkannya ketika di dunia,sesungguhnya tempat dan kedudukanmu ada pada akhir ayat yang kamu baca."(Hadits Shahih,Tirmidzi,1329)

3. Tidak baik jika kamu membicarakan semua pembicaraan yang telah kamu dengar,sebab yang demikian itu memberi peluang kepadamu untuk jatuh dalam lubang kebohongan..

Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu meiwayatkan,sesungguhnya Nabi Muhammad s.a.w bersabda:

"Cukuplah seorang dianggap sebagai pembohong,jika dia membicarakan semua apa yang telah didengarnya."(Muslim dalam Mukaddimahnya,Hadits No:5)


4. Jauhilah sifat sombong dan bangga diri dengan sesuatu yang bukan milikmu kerana untuk pamer dan menyombongkan diri di depan manusia..

Diriwayatkan dari Aisyah Radhiyallahu 'Anha bahawa ada seorang perempuan yang berkata:
"Wahai Rasulullah s.a.w,aku katakan bahawa suamiku telah memberiku sesuatu yang tidak pernah diberikan kepadaku."

Kemudian Rasulullah s.a.w bersabda: 
"Orang yang merasa kenyang dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya sebagaimana orang yang memakai pakaian kepalsuan." (Muttafaq Alaih)

5. Sesungguhnya zikir kepada Allah s.w.t memiliki pengaruh yang Agung bagi kehidupan ruh,jiwa,badan,dan sosial seorang muslim..Oleh kerana itu wahai ukhti muslimah berusahalah berzikir kepada Allah dalam setiap saat dan keadaan,sesungguhnya Allah telah memuji hamba-hamba-Nya yang ikhlas kepada-Nya,firman-Nya:

"Iaitu orang-orang yang mengingat (zikir) Allah sambil berdiri,atau duduk atau dalam keadaan berbaring." (Surah Ali Imran Ayat:191)

Abdullah Bin Basar Radhiyallahu 'Anhu mengatakan: bahawa ada seorang laki-laki berkata:
"Wahai Rasulullah s.a.w,sesungguhnya telah banyak syariat Islam yang telah aku ketahui (dan telah aku jalankan),dan sekarang beritahukanlah kepadaku tentang sesuatu yang bisa aku jaga dan jalankan."

Baginda bersabda: "Senantiasa engkau basahi lisanmu dengan zikir kepada Allah." 
(Shahih,Sunan Tirmidzi, 2687)


6. Jika engkau hendak berbicara janganlah engkau agung-agungkan,jangan engkau fasih-fasihkan,dan jangan pula engkau buat-buat,sebab yang demikian itu adalah sifat yang dibenci oleh Rasulullah s.a.w baginda bersabda:

"Sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh tempat duduknya kelak di hari kiamat ialah mereka yang suka bicara (yang tidak berfaedah),dan yang suka mengada-adakan pembicaraannya, dan para Mutafaihiqun (orang yang mengagung-agungkan pembicaraan bohong)."(Hadits Shahih Diriwayatkan Oleh Tirmidzi,1642)

7. Hendaklah engkau berteladan kepada Rasulullah s.a.w,yang senantiasa lebih banyak diam dan berfikir, tidak memperbanyak tertawa berlebih-lebihan di dalamnya..

Diriwayatkan dari Sammak,ia berkata: "Aku berkata kepada Jabir Bin Samurah: pernahkah kamu duduk(bermajlis) dengan Rasulullah s.a.w?"

"Dia menjawab: pernah,baginda itu banyak diam dan sedikit tertawa..Pernah para sahabatnya membaca syair dan menceritakan tentang urusan mereka,lalu mereka tertawa,tetapi Rasulullah s.a.w ketika itu hanya sekadar tersenyum."(Musnad Ahmad,5/86)


Jika kamu berbicara,maka batasilah pembicaraanmu hanya yang baik-baik saja,jika kamu tidak bisa maka diam itu lebih baik bagimu..Rasulullah s.a.w bersabda:

"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia mengatakan yang baik atau lebih baik diam." (Bukhari)

8. Janganlah sekali-kali memutus pembicaraan orang lain atau membantahnya atau menampakkan pelecehan terhadapnya,tetapi jadilah pendengar yang baik yang mendengarkan pembicaraan orang lain dengan sopan (sebagai tanda budi baikmu),dan jika engkau terpaksa membantah ucapan mereka bantahlah dengan cara yang lebih baik (untuk menampakkan kepribadianmu)..

9. Waspadalah sepenuhnya dengan sikap mengejek dan merendahkan dialek pembicaraan orang lain,seperti terhadap orang yang kurang lancar bicaranya atau terhadap mereka yang berbicara dengan tersendat-sendat..

Allah s.w.t berfirman:
"Hai orang-orang yang beriman,janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (kerana) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka yang mengolok-olok,dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (kerana) boleh jadi wanita (yang diolok-olokkan) lebih baik dari wanita (mengolok-olok)."(Surah Al-Hujurat Ayat:11)

Rasulullah s.a.w bersabda:
"Seorang muslim adalah saudara orang muslim yang lainnya,tidak boleh menzaliminya,tidak boleh menghinanya dan tidak juga meremehkannya....,cukuplah seseorang telah berbuat kejahatan jika ia meremehkan saudaranya yang muslim." (HR.Muslim,2564)

10. Jika engkau mendengar bacaan Al-Quran Al-Karieem,maka hentikan pembicaraanmu apapun masalah yang sedang engkau bicarakan,kerana menghormati terhadap kalamullah,dan untuk mengindah perintah-Nya yang mana Dia telah berfirman:

"Dan apabila dibacakan Al-Quran,maka dengarkanlah baik-baik,dan perhatikanlah dengan baik (tenang) agar kamu mendapat rahmat."(Surah Al-'Araf Ayat:204)

11. Senantiasa menimbang kata-kata (ucapanmu) sebelum diucapkan oleh lisanmu,dan berusahlah agar kalimat yang terucap oleh lisanmu adalah kalimat yang baik dan menyejukkan tetap dalam kerangka jalan kebaikan,jauh dari keburukan dan sesutau yang menghantarkan kepada murka Allah s.w.t..Sesungguhnya kata-kata itu memiliki tanggungjawab yang besar,sudah berapa banyak kata-kata yang memasukkan pengucapnya ke dalam syurga,sebaliknya sudah berapa banyak kata-kata yang menenggelamkan pengucapnya ke lembah Jahannam..

Diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu dari Nabi Muhammad s.a.w baginda bersabda: "Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan sebuah pembicaraan yang mengandung redha Allah,seakan-akan manusia tidak peduli dengannya maka Allah akan mengangkatnya dengannya beberapa derajat,dan seorang hamba berbicara dengan suatu yang dimurkai Allah,seakan-akan manusia tidak peduli dengannya maka Allah menceburkannya kerananya ke dalam lembah Jahannam."(HR.Bukhari,6478) 

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Muadz Bin Jabal Radhiyallahu 'Anhu bertanya kepada Nabi Muhammad s.a.w : "Apakah kita ini akan dimintai pertanggungjawaban atas kalimat yang kita ucapkan?"

Baginda bersabda: "Ibumu telah kehilangan dirimu membinasakanmu wahai Muadz,tidaklah ada seorang manusia yang ditelungkupkan wajahnya kedalam neraka,kecuali disebabkan oleh hasil lisannya."(Hadits Shahih,Diriwayatkan Oleh irmidzi,2110) 

12. Pergunakanlah lisanmu untuk beramar ma'ruf dan nahyu munkar serta untuk berdakwah kepada kebaikan,kerana lisan adalah nikmat Allah yang Agung yang telah dikurniakan kepadamu..

Allah s.w.t berfirman: "Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka,kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah,atau berbuat ma'ruf,atau mengadakan perdamaian diantara manusia."(Surah An-Nisa' Ayat:114) 

Wallahu a'lam.... 

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...